Första-sidan
Presentation
Referenser
Beställ/offert
Bilder/objekt
Miljö/kvalitet
E-handel
Kontakt
Kontakt
Uppdaterad
10-02-19
EIO
Logo

Presentation


Elcentrum Väst AB startade 1980 som enskild elfirma av Bengt Lorentzon, med
sina rötter på ön Dyrön i Bohuslän. Firman var belägen i Kungälv och hette
Lorentzon's Elektrotekniska.

1984 bytte företaget namn till Elcentrum i samband med flyttning till Onsala
och öppnade av elaffär. Ann Lorentsson, Bengts hustru, förestod affären samt
kontoret som hon skött sedan företagets bildande.

1991 ombildades företaget till aktiebolag med makarna som ägare av hälften
var. Namnet ändrades då till Onsala Elcentrum AB. Kort efter anställdes den
första elektrikern.

1994 lades affären ner efter 10 års öppethållande. Företaget flyttade då till
lokaler i Kungsbacka och inriktade sig enbart på elinstallationer.

År 2000 var 8 elektriker anställda i företaget. Företaget byggde då egna
lokaler i Hede utanför Kungsbacka tätort, på Tryckarevägen 2.

De kunder företaget vänt sig huvudsakligen till har varit, kommuner, företag,
församlingar, privatpersoner och byggföretag.

Med högkonjunkturen som följde ökade snabbt antalet anställda. Hösten 2003 var
antalet 17 anställda. Med den lågkonjunktur som följt, består företaget idag
av, förutom ägarna, en arbetsledare och 10 elektriker.

Vid årskiftet 2005 ändrade vi namn av praktiska art till ELCENTRUM VÄST AB
Tryckarevägen 2, 434 37 KUNGSBACKA, för övrigt samma organisationsnummer.

Vi ser med tillförsikt på framtiden.

VD
Bengt Lorentzon
Tryckarevägen 2, 434 37 KUNGSBACKATelefon: 0300-109 70Fax: 0300-395 60E-post: info@elcentrum.se