Första-sidan
Presentation
Referenser
Beställ/offert
Bilder/objekt
Miljö/kvalitet
E-handel
Kontakt
Kontakt
Uppdaterad
10-02-19
EIO
Logo

Miljö / kvalitet

Elcentrum Väst AB, skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet,
bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället
och naturen.

Genom en aktiv ledning, skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i
arbetet beakta miljöfrågor i sitt dagliga arbete och på fritid.

Alla typer av verksamheter inom företaget skall sträva mot, att ständigt förbättra
företagets verksamhet vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de
anställdas trivsel och säkerhet i arbetet.

Som medlem av EIO kommer vi att delta i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och
ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller. Gällande
miljölagstiftningar skall följas, liksom all övrig lagstiftning som branschen har att
rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva eltekniska anläggningar för våra
kunder.

Miljöarbetet kommer att bedrivas i tre huvudområden:
  • Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar,
    transporter och arbetsplatser.
  • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar företagets fasta driftsenheter, arbetsplatser
    i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.
  • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationer av eltekniska anläggningar
    som företaget utför med för i anläggningar ingående produkter liksom hur arbetet har utförts.
Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas
för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna företagets miljöpolicy. Leverantörer och
samarbetspartners skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi
uppfyller ställda miljökrav.
Tryckarevägen 2, 434 37 KUNGSBACKATelefon: 0300-109 70Fax: 0300-395 60E-post: info@elcentrum.se